برنامه کامل ۲۵ مهر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۲۵ مهر ۱۳۹۸

مجله جوانان امروز را هم با نقطه سر خط آغاز می‌کنیم که به مناسبت روز جهانی فقر به یک موضوع مهم اختصاص دارد و بعد از آن قسمت‌های جدیدی از برنامه های آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح یکی پس از دیگری به نظر گرامیتان خواهد رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه