برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
۲۴ مرداد ۱۴۰۲

پیام دوست سه‌شنبه‌ها شامل دو بخش و یک مطلب است. دو بخشِ امروز به روال هفته‌های گذشته «آموزه‌های نو» است و نمایش رادیویی «طاهره قره‌العین» و مطلبی که مطرح است، خبر تشکیل یک کنفرانس است در ماکوی آذربایجان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه