برنامه کامل ۲۳ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۳ دی ۱۴۰۲

بخش اول از یک «سخنرانی» جدید و «معماران صلح» قسمت اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهند و در فرصت‌های ممکن مثل هفته قبل بخشی از کتاب «انیشتین و شاعر» را که متضمن نظریات آن دانشمند گرامی است برای شما می‌خوانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه