برنامه کامل ۲۳ تیر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ تیر ۱۴۰۱
۲۳ تیر ۱۴۰۱

پنجشنبه نوبت بچّه‌ها و اولیاء است. پس اوّل “سپیدار و ویززز” و “سفرهای تیپ تیپی” را برای بچّه‌ها پخش می‌کنیم و بعد “آب در کوزه و ما” را به بزرگترها تقدیم می‌نماییم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه