برنامه کامل ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

بولتن ۳۴ – موضوع این شماره: دوست خوب اکثر انسان‌ها در زندگی دوستانی داشته یا دارند. اما آیا همه آن‌ها دوستانی خوب هستند؟ آیا شما خودتان دوست خوبی هستید؟ دوست خوب چه شاخص‌هایی دارد؟ تفاوت‌های دوست خوب با دیگر دوستان کدامند؟ بولتن این هفته را بشنوید. ببینید آیا با نظرات تهیه کنندگان بولتن موافق هستید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه