برنامه کامل ۲۳ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ آذر ۱۴۰۲
۲۳ آذر ۱۴۰۲

در این برنامه بخش «ما اومدیم» یکی از دو بخش مخصوص کودکان به پایان می‌رسد ولی بخش «مداد نارنجی» به قوت خود باقی است و دو بخش مخصوص بزرگترها یعنی «مداد نارنجی فرزندم» و «شوق یادگیری» کماکان برقرار است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه