برنامه کامل ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
۲۲ خرداد ۱۴۰۱

به روال یکشنبه‌ها ابتدا «هویتی که گم شده است» را خواهید شنید و سپس در بخش پیش‌خوان، سخنی داریم در رابطه با برابری جنسیتی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه