برنامه کامل ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
۲۲ اسفند ۱۳۹۹

در چهل و پنج‌امین قسمت پادکست هفت، موضوع «چالش‌های اقتصادی» برگزیده شده که در شرایط کنونی دنیای ما تأثیر شدیدی در زندگی انسان‌ها داشته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه