برنامه کامل ۲۲ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۲ آذر ۱۴۰۲
۲۲ آذر ۱۴۰۲

امروز بخش اول از فصل سوم «سوپ جوجه» را که در گذشته فصل‌های یک و دو آن را تقدیم کرده‌ایم در برنامه لحاظ کرده‌ایم و در «خبرنگار» از موج جدید و شدید سرکوب بهائیان ایران، شما را آگاه می‌نمائیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه