برنامه کامل ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۲۰ خرداد ۱۴۰۰

بولتن ۳۸ – موضوع این شماره: انتقام برای رسیدن به موفقیت خیلی‌ها شاید راه‌های سریع و غیر اخلاقی را طی کنند. به قولی حق و ناحق کنند و هیچ اهمیتی به عواقبی که برای افراد ضعیفی که حقوق‌شان را پایمال کرده‌اند ندهند. در مقابل آنان که ستم دیده‌اند ازمیان همه راه‌های رسیدن به حقوق‌شان مسیر انتقام را درپیش می‌گیرند. این راه به کجا می‌رسد؟ در بولتن این هفته بعضی از جنبه‌های مقوله انتقام را در برنامه‌های مختلف این مجموعه مطرح کرده‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه