برنامه کامل ۱ شهریور ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ شهریور ۱۴۰۱
۰۱ شهریور ۱۴۰۱

پیام دوست سه شنبه را با «آموزه‌های نو» شروع می‌کنیم و با «خاطرات یوتاب» به پایان می‌رسانیم . در ضمن صحبت بین خودمان پیرامون نقش زنان در ساخت یک تمدن است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه