برنامه کامل ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ویژه برنامه روز اول عید اعظم رضوان آوا و ایمان مجریان برنامه گفتگویی دارند با آقای دکتر بهروز ثابت مهمان ویژه ی این روز در باره پیش زمینه تاریخی رضوان و اظهار امر حضرت بهاءالله و علاوه بر آن دو برنامه به حضورتان تقدیم میشود به نامهای “گل سرخ” و “سیاست نه چرا”.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه