برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰

بولتن ۲۹- موضوع این شماره: آزادی کلمه آزادی را زیاد شنیده‌ایم. اما آیا تا به حال درمورد میزان آزادی که خودمان در خانواده یا اجتماع داریم اندیشیده‌ایم؟ و اگر آری؛ آیا از آن چه به عنوان آزاد زیستن داریم رضایت داریم؟ آیا دیگران را از خود آزادتر می‌یابیم؟ یا خود را از آنان؟ به راستی ما از داشتن آزادی چه می‌دانیم؟

ثبت نام در خبرنامه