برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰

بولتن ۲۹- موضوع این شماره: آزادی کلمه آزادی را زیاد شنیده‌ایم. اما آیا تا به حال درمورد میزان آزادی که خودمان در خانواده یا اجتماع داریم اندیشیده‌ایم؟ و اگر آری؛ آیا از آن چه به عنوان آزاد زیستن داریم رضایت داریم؟ آیا دیگران را از خود آزادتر می‌یابیم؟ یا خود را از آنان؟ به راستی ما از داشتن آزادی چه می‌دانیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه