برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
۱۹ فروردین ۱۴۰۰

بولتن ۲۹- موضوع این شماره: آزادی کلمه آزادی را زیاد شنیده‌ایم. اما آیا تا به حال درمورد میزان آزادی که خودمان در خانواده یا اجتماع داریم اندیشیده‌ایم؟ و اگر آری؛ آیا از آن چه به عنوان آزاد زیستن داریم رضایت داریم؟ آیا دیگران را از خود آزادتر می‌یابیم؟ یا خود را از آنان؟ به راستی ما از داشتن آزادی چه می‌دانیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه