برنامه کامل ۱۹ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۹ دی ۱۴۰۲

بخش‌های «آفتاب بینش» و «ملک تا ملکوت» برنامه این سه‌شنبه را تشکیل می‌دهند و در ادامه صحبت‌های دو هفته قبل از تلاش‌های بهائیان ایران در راستای برابری جنسیتی هم سخن خواهیم گفت. امیدواریم از شنیدن این مجموعه لذت ببرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه