برنامه کامل ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
۱۹ اسفند ۱۴۰۰

این برنامه در بخش “سپیدار و ویزز” ما را به یکی از سنن نیکوی کشورمان یعنی درختکاری یادآور می‌شود و در بخش “سفرهای تیپ تیپی” ما را به شهر خرّم آباد می‌برد و در نهایت در “شکوفه‌های چهارفصل” از نحوه تقویت صبوری در کودکان با ما سخن خواهد گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه