برنامه کامل ۱۹ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۹ آذر ۱۴۰۲

امروز که روز جهانی حقوق بشر است شما را به شنیدن بخش دیگری از «سودای ستیز» و بحثی درباره این روز جهانی مثل تاریخ‌چه و نحوه اجرا و رعایت آن در حال حاضر دعوت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه