برنامه کامل ۱۷ تیر۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ تیر۱۴۰۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰

بولتن ۴۲ – موضوع این شماره: بی‌خانمانی گاهی اوقات فاصله بین داشتن و نداشتن کمتر از یک ثانیه است. لحظه‌ای بیشتر طول نمی‌کشد که هرچه اندوخته‌ایم و سرهم کرده‌ایم تا یک چهاردیواری برای خانواده فراهم کنیم تا در آن بیاساییم؛ از دست می‌رود و آن وقت است که آوارگی و دربه دری می‌شود حقیقت تلخ زندگی‌مان. حال و آینده از دست می‌رود و فجایع پشت سرهم توان ایستادن را از ما سلب می‌کند. آن وقت است که: بی خانمان شده ایم. با بولتن این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه