برنامه کامل ۱۷ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷ آذر ۱۴۰۲

تهیه کنندگان پادکست هفت این هفته به موضوع سرکوب بهائیان ایران که اکنون شدیدتر از گذشته بر بدنه این جامعه می‌تازد پرداخته‌اند و البته در بخش آئین آینه یک فیلم خوب و متفاوت را نیز معرفی می‌نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه