برنامه کامل ۱۶ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۶ تیر ۱۴۰۲
۱۶ تیر ۱۴۰۲

نقش اخلاقیات در اقتصاد، موضوع مورد بحث اساتید در پادکست هفت است و معرفی یک فیلم و فیلم‌ساز، مطلب مطروحه در بخش آئین آینه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه