برنامه کامل ۱۶ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان ۱۴۰۲

قسمت‌های جدیدی از «آفتاب بینش» و «ملک تا ملکوت» به اضافه نگاهی به بیانیه ۱۲ اکتبر جامعه جهانی بهائی برنامه امروز را تشکیل می‌دهند. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن آن‌ها مستفید گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه