برنامه کامل ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

موضوع مورد بحثِ این هفته در پادکست هفت موضوعی تأمّل برانگیز است با عنوان “شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات انسانی” که امیدواریم از شنیدن آن مستفید شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه