برنامه کامل ۱۳ دی ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۳ دی ۱۴۰۰
۱۳ دی ۱۴۰۰

این برنامه نخست به یاد شهروندان ایران‌ زمین مناجاتی از مناجات‌های حضرت عبدالبهاء را تلاوت می‌کند و بعد در راستای سربلندی ایران سخنی دارد و در نهایت مروری خواهد داشت بر مضامین کتاب ایقان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه