برنامه کامل ۱۳ آذر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۱۳ آذر ۱۳۹۹

بولتن ۱۱ – موضوع این شماره: پیش به‌سوی سیاره بعدی
آیا باید به فکر زندگی در سیاره‌ای دیگر بود؟ مگر این هشت میلیارد ساکن کره زمین نمی‌توانند خانه خود را نگهداری کنند؟ آیا نباید هشدارها را جدی گرفت؟ به کجا می‌رویم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه