برنامه کامل ۱۲ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ دی ۱۴۰۲
۱۲ دی ۱۴۰۲

این هفته «آفتاب بینش» کتابی از یک نویسنده بهائی آمریکائی را به شما معرفی می‌کند و سپس بخش دیگری از نمایش رادیویی «ملک تا ملکوت» را خواهید شنید و البته از ادامه مبحث، تلاش‌های بهائیان ایران در راستای برابری جنسیتی هم غافل نمانده‌ایم. امیدواریم از شنیدن این مجموعه مستفید و مستفیض باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه