برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۱۲ آذر ۱۴۰۲

در این برنامه «سودای ستیز» حکایت زوجی است که زندگی خود را وقف خدمت به دیگران کرده بودند و بعد از آن به مناسبت روز جهانی معلولین، سخنی داریم در این زمینه .

news letter image

ثبت نام در خبرنامه