برنامه کامل ۱۰ آذر ۱۴۰۰

برنامه کامل ۱۰ آذر ۱۴۰۰
آذر ۱۰, ۱۴۰۰

برنامه این چهارشنبه را با قسمت اول «اکسیر» آغاز و با «خبرنگار» که ادامه خبرنگارِ هفته قبل است به پایان می‌بریم و امیدواریم از شنیدن آن‌ها مستفید گردید.

ثبت نام در خبرنامه