کنفرانس بحران زیست‌محیطی

Program Picture

این روزها

کنفرانس بحران زیست‌محیطی
۱۲ خرداد ۱۳۹۹

به گفته دکتر هدی محمودی، اساس بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در واقع بحرانی معنوی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه