هم‌دلی با آسیب‌دیدگان زلزله‌های اخیر

Program Picture

این روزها

هم‌دلی با آسیب‌دیدگان زلزله‌های اخیر
۲۴ بهمن ۱۴۰۱

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء مراتب تسلیت و هم‌دردی خودمان را به همه زلزله‌زدگان تقدیم می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه