راستگویی در خانه و جامعه

Program Picture

این روزها

راستگویی در خانه و جامعه
۰۷ بهمن ۱۳۹۸

دوست نازنینی در صفحه فیسبوک‌اش نوشته: چقدر حیرت‌آوره که ما انسان‌ها آن چه در جامعه می‌گذره رو از آن چه در خانه و خانواده می‌گذره جدا می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه