به یاد قربانیان سیل در روزهای اخیر

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان سیل در روزهای اخیر
۱۲ فروردین ۱۳۹۸

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان عزیزی که در این اولین روزهای سال نو، در اثر سانحه سیل ویرانگر عزیزانشون، و خانه و کاشانه‌شان را از دست دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه