به یاد قربانیان انسان‌ستیزی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان انسان‌ستیزی
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

با مناجاتی از حضرت بهاءالله برای آزادی همه انسان‌ها دعا می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه