به یاد قربانیان نقض حقوق بشر ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان نقض حقوق بشر ایران
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

چهل سال جمهوری اسلامی: کارنامه حقوق بشری، عنوان گزارشی است از سایت خبری صدای آمریکا، که با اشاره به موارد معدودی از نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی، می‌نویسد در چهل سال گذشته همه مواد حقوق بشر در ایران نقض شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه