به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران
۰۲ مهر ۱۳۹۷

مروری بر گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد به هفتاد و سومین نشست این سازمان پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه