به یاد شهروندان محروم ایران‌ زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان محروم ایران‌ زمین
۱۸ دی ۱۳۹۶

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از تمامی شهروندانی که از فقر، بیکاری و سرکوب رنج می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه