به یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی
۲۴ آبان ۱۳۹۵

زندانیانی که در اعتراض به نقض حقوق انسانی خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه