به یاد تمامی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد تمامی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران
۲۴ دی ۱۳۹۷

مروری بر پاره‌ای از آخرین خبرهای نقض حقوق شهروندان ایرانی، از جمله پلمپ مغازه، دستگیری‌های خودسرانه، زندان، شکنجه و حتی مرگ مشکوک یک قربانی تجاوز جنسی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه