به یاد بهنام اسکندریان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد بهنام اسکندریان
۲۱ مرداد ۱۳۹۸

بهنام اسکندریان یک جوان ۲۵ ساله بهائی است که روز دهم اردیبهشت ماه همراه با دو جوان دیگر توسط ماموران اطلاعات بازاداشت شد، و در زندان شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه