به یاد باغبانان درخت‌های سیب در سمنان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد باغبانان درخت‌های سیب در سمنان
۱۲ مهر ۱۳۹۵

هشتاد خانوار ایرانی که باغ‌های سیب و زمین‌های زراعتشان تخریب و تصاحب شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه