به مناسبت روز دی-دی (D Day)

Program Picture

این روزها

به مناسبت روز دی-دی (D Day)
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

D Day بزرگداشت روزی ایست که هزاران سرباز نیروهای کشورهای متحد در جنگ با ارتش آلمان نازی، در جنگ جهانی دوم، جانشان را در سواحل نورمندی (Normandy) در شمال کشور فرانسه از دست دادند، یادآور یکی از سیاه‌ترین وقایع انسانی است که هرگز نباید فراموش شود!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه