به مناسبت روز جهانی اعلامیه حقوق بشر

Program Picture

این روزها

به مناسبت روز جهانی اعلامیه حقوق بشر
۱۹ آذر ۱۳۹۷

۷۰ سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر می‌گذره، و حقیقتی که روز به روز آشکارتر میشه، اینکه احترام به کرامت انسانی نه در اعلامیه‌ها بلکه در وجدان فردی و جمعی انسان‌هاست!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه