به سوی رفاه عالم

Program Picture

این روزها

به سوی رفاه عالم
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیروان آیین بهائی همراه با شهروندان دیگر به دور از چشم دوربین‌ها و بلندگوها یک طرف و بی‌طرف رسانه‌ها چه می‌کنند. تاملی پیرامون سند «به سوی رفاه عالم».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه