این روزهای پر ملال ما

Program Picture

این روزها

این روزهای پر ملال ما
۱۱ مهر ۱۴۰۱

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای ایمنی و سلامت و پایداری همه شهروندان عزیز و ستمدیده ایران زمین دعا می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه