این است عید الهی

این است عید الهی

این ویژه برنامه که به مناسبت میلاد حضرت بهاءالله و حضرت باب تهیه شده، نگاه و مروری دارد به آثار و بیاناتی که به طور مستقیم به این ایام مبارک اشاره نموده‌اند.

این ویژه برنامه که به مناسبت میلاد حضرت بهاءالله و حضرت باب تهیه شده، نگاه و مروری دارد به آثار و بیاناتی که به طور مستقیم به این ایام مبارک اشاره نموده‌اند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه