«ایهاالناس مـا همـه بشـریم»

Program Picture

این روزها

«ایهاالناس مـا همـه بشـریم»
۲۹ آبان ۱۴۰۲

این روزهای امروز، شعری است از نعیم سدهی اصفهانی که دو نوجوان عزیز ایرانی تقدیم می‌کنند. شعری که تامل و تعمق در مفاهیم عمیق و والای آن، نیاز مبرم و بی درنگ جهان خسته و ناتوان و دردمند امروز ماست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه