Program Picture

یک دقیقه سلامتی

انرژی در بدن و پروتئین حیوانی

۲۱ فروردین ۱۳۹۹

در این ویدئو کوتاه در مورد اینکه چگونه فسفات در انرژی زایی بدن ما و در قوی کردن سیستم ایمنی ما تاثیر می‌گذاره صحبت می‌کنیم. آیا فسفات فقط در پروتئین حیوانی هست؟ آیا تفاوت زیادی بین خوردن ماهی و خفاش و حیوانات دیگر هست؟ آیا بحران کرونا برای شما هم این سوال رو به وجود آورده؟ با ما همراه باشید، لطفا ویدئو رو به اشتراک بگذارید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه