الماس‌های آفریقایی

Program picture

الماس‌های آفریقایی

در این برنامه لیلا حیدریان شما را با تعدادی از قهرمانان آفریقایی آشنا می‌کند.
این قهرمانان در واقع افراد عادی‌ای هستند که از طریق وقف زمان و فکر، دست به کارهای خارق‌العاده‌ای در جهت بهبود جامعه اطرافشون می‌زنند.
فعالیت‌های این افراد برای رشد و ترقی جامعه شامل: جوانان و نوجوانان، حقوق بشر، مفهوم خانواده، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه