الماس‌های آفریقایی

الماس‌های آفریقایی

در این برنامه لیلا حیدریان شما را با تعدادی از قهرمانان آفریقایی آشنا می‌کند.
این قهرمانان در واقع افراد عادی‌ای هستند که از طریق وقف زمان و فکر، دست به کارهای خارق‌العاده‌ای در جهت بهبود جامعه اطرافشون می‌زنند.
فعالیت‌های این افراد برای رشد و ترقی جامعه شامل: جوانان و نوجوانان، حقوق بشر، مفهوم خانواده، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی می‌شود.

در این برنامه لیلا حیدریان شما را با تعدادی از قهرمانان آفریقایی آشنا می‌کند.
این قهرمانان در واقع افراد عادی‌ای هستند که از طریق وقف زمان و فکر، دست به کارهای خارق‌العاده‌ای در جهت بهبود جامعه اطرافشون می‌زنند.
فعالیت‌های این افراد برای رشد و ترقی جامعه شامل: جوانان و نوجوانان، حقوق بشر، مفهوم خانواده، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی می‌شود.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه