از شیراز تا تبریز

از شیراز تا تبریز

«از شیراز تا تبریز» ویژه‌برنامه‌ای است به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت باب. در این ویژه‌برنامه، طی یک هفته، از شیراز (موطن سیّد باب) حرکت می‌کنیم و با گذر از اصفهان و ماکو و چهریق و ارومیه، به تبریز می‌رسیم و در این مسیر حکایاتی کوتاه از زندگی پربار و پرماجرای حضرت باب را با هم مرور می‌کنیم. «از شیراز تا تبریز» ویژه‌برنامه‌ای است از نوید توکّلی با اجرای هومن عبدی و نوید.

«از شیراز تا تبریز» ویژه‌برنامه‌ای است به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت باب. در این ویژه‌برنامه، طی یک هفته، از شیراز (موطن سیّد باب) حرکت می‌کنیم و با گذر از اصفهان و ماکو و چهریق و ارومیه، به تبریز می‌رسیم و در این مسیر حکایاتی کوتاه از زندگی پربار و پرماجرای حضرت باب را با هم مرور می‌کنیم. «از شیراز تا تبریز» ویژه‌برنامه‌ای است از نوید توکّلی با اجرای هومن عبدی و نوید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه