گفت‌وگو
چرا با جوانان بهائی در ایران اینگونه رفتار میشود؟
مرداد ۹, ۱۳۹۵

چرا با جوانان بهائی در ایران اینگونه رفتار میشود؟ سامان مبشر، دانشجو واستاد سابق دانشگاه علمی آزاد بهائیان ایران BIHE، از خاطرات خود و محرومیت از ورود به دانشگاه می‌گوید.

ثبت نام در خبرنامه