گفت‌وگو
نقش زنان در همبستگی جامعه
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶

تفاوت ما بین همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی چیست؟ چه نوع جامعه بستر مناسبی برای هریک از آن‌ها بشمار می‌رود؟ خصوصیات هر یک از همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی چیست؟ آیا همبستگی ارتباطی با توسعه دارد؟ کدام نوع از این همبستگی ها در کشور ایران حاکم است؟ دکتر نیره توحیدی، استاد روانشناسی و جامعه شناسی، در برنامه این هفته گفت‌وگو به این پرسش ها پاسخ می‌دهد و توضیحاتی در مورد نقش زنان در ایجاد همبستگی در خانواده و جامعه ارائه میدهد.

ثبت نام در خبرنامه